Jačanje konkurentnosti tvrtke ATM Valve Solutions uvođenjem centraliziranog sustava za upravljanje resursima poduzeća

 

Kod projekta: KK.03.2.1.19.0853

Nositelj: ATM Valve Solutions d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge

Adresa: Ulica 65. bataljuna ZNG 9, Ivanić Grad

E-pošta: antonio.duvnjak@atm.hr

Telefon: +385 12880222

 

Ukupni prihvatljivi troškovi (HRK): 1.660.400,00

Ukupna bespovratna sredstva (HRK): 980.000,01

Stopa sufinanciranja: 59,02 %

 

Početak provedbe: 01.01.2020.

Kraj provedbe: 01.07.2021.

Trajanje provedbe (mjeseci): 18

 

Osnovni problem koji se ovim projektom nastoji riješiti jest ograničena konkurentnost poduzeća ATM Valve Solutions zbog nepostojanja centraliziranog sustava za upravljanje resursima poduzeća.

Cilj projekta jest uvođenje centraliziranog sustava za upravljanje resursima poduzeća (ERP - Enterprise Resource Planning) čime će se postići jezgrovita i sveobuhvatna transformacija svih segmenata poslovanja (ljudski resursi, financije i računovodstvo, upravljanje imovinom, logistika, marketing, nabava, prodaja, inženjering, proizvodnja) u vidu standardiziranosti, sustavnosti, optimalnosti i sljedivosti radnih postupaka na svim razinama poslovanja.

 

Aktivnosti projekta:

1. Nabava i implementacija centraliziranog sustava za upravljanje resursima poduzeća

2. Upravljanje projektom

3. Promidžba i vidljivost

 

Očekivani rezultat projekta:

Nabavljen je i implementiran centralizirani sustav za upravljanje resursima poduzeća.

 

Projekt Jačanje konkurentnosti tvtrke ATM Valve Solutions sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost tvrtke ATM Valve Solutions.

www.strukturnifondovi.hr